Het enige wat zeker is aan de toekomst, is dat het niet hetzelfde zal zijn als het heden.

In de eerdere blogs hebben we omschreven waarom toekomstbestendigheid voor ons zo’n belangrijke term is, wat het voor ons inhoudt en hoe je toekomstbestendiger kan zijn als individu en als team. Een mooi streven, maar zonder organisatie waarin je dit kan toepassen kom je nog steeds niet ver. Vandaag gaan we dieper in op de toekomstbestendigheid van een organisatie en waarin zich dat uit. 


Met betrekking tot een organisatie is toekomstbestendigheid nauw verbonden met duurzaamheid. Dat slaat niet alleen op duurzaamheid met betrekking op de omgeving, een duurzame organisatie is ook van toepassing op de organisatie zelf.

Wat bedoelen we daarmee? De organisatie die toekomstbestendig is, neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. Succes wordt niet alleen gedefinieerd door omzet, winst of marktaandeel, maar ook door haar stempel binnen en buiten de organisatie. Er is aandacht voor zowel de ontwikkeling van het bedrijf als de mensen die dat bedrijf vormen. 

Een duurzame organisatie neemt verandering serieus, is niet bang voor verandering en toont lef in haar bewegingen om mee te gaan met de toekomst van de sector. Hercaclitus zei: “Alles stroomt, niets is blijvend.” Oftewel: de enige constante is verandering. Een toekomstbestendige organisatie verzet zich niet tegen verandering. 

Verandering wordt omarmt in de bedrijfscultuur en wordt niet behandeld als een periodieke fase maar zoals Heraclitus opperde als een constante. De organisatie wordt niet gezien als een statisch object, maar als een organisch product. Benader je bedrijf als een product. Je producten zijn in continue ontwikkeling, waarom zou je bedrijf dat niet zijn? Waarom is er een besturingssysteem 10.4, maar is het nog steeds bedrijf 1.0? Je bent zelf je grootste concurrentie als je de continue verandering niet kan verweven in je bedrijfscultuur. 


Toekomstbestendige organisaties zijn niet bang voor verandering. Ze geloven in de kracht van hun product. Ook zijn ze niet bang om hun kennis te delen. Samenwerkingen en ecosystemen lenen zich steeds beter voor kennisuitwisseling en daar wordt meer en meer gebruik van gemaakt. 


Daarnaast neemt de organisatie niet alleen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar neemt zij ook haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het welzijn van haar arbeidskrachten. Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsstructuur om de organisatie in te richten om werk gedaan te krijgen in plaats van werk te verhinderen. Processen worden kritisch bekeken en het vertrouwen in de werknemers wordt actief uitgesproken. De bedrijfscultuur bevorderd onderlinge samenwerking en experimenteren. 

Meer gevoel van verantwoordelijkheid zorgt voor meer betrokkenheid bij de organisatie en grote uitvoeringskracht van het project. Met heldere doelstellingen heeft het team het gevoel invloed te hebben op het resultaat van de organisatie in zijn geheel; dit gevoel van bijdragen werkt als grote motivator. Het onderliggende belang hierin: Mensen voelen zich gehoord en erkend. 


Het creëren van een werkomgeving waar werknemers zo goed mogelijk tot hun recht komen is belangrijk, daarnaast neemt een toekomstbestendige organisatie het welzijn van zijn werknemers serieus. De verantwoordelijkheid van de (mentale) gezondheid van de werknemer is niet langer alléén de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. De organisatie is actief in het bewerkstelligen van een gezonde werk-privé balans. Een vitale werknemer is productiever, gelukkiger en minder vaak ziek. Vitale werknemers zijn ook in het belang van de werkgever gezien deze productiever, gelukkig en minder vaak ziek zijn. Vitaliteit draagt bij aan het bedrijf. 


Het zijn van een toekomstbestendige organisatie gaat niet zozeer over de volledige voorbereiding voor alles wat er kan gaan komen. We zullen nooit precies weten wat er komen gaat. Een toekomstbestendige organisatie weet wel dat het nooit precies hetzelfde zal zijn als hoe het nu is. Zij staat open voor verandering, welke vorm dat ook gaat zijn, en durft daarin nieuwe vormen aan te nemen. Door goed voor haar werknemers te zorgen en hun inspraak en kennis te waarderen kan er snel gebruik gemaakt worden van verandering.

Is jouw organisatie al toekomstbestendig? Heb je zin in de toekomst? 


Einde van onze introductie serie toekomstbestendig werken. Andere blogs over toekomstbestendigheid, individuen en teams nog niet gelezen? je vindt ze op onze site.