Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.

In de vorige blog legden we uit hoe de term toekomstbestendig steeds terugkomt in wat wij doen; jezelf, jouw organisatie en jouw team klaar maken voor de toekomst. Vandaag nemen we je mee in de wereld van een toekomstbestendig team. Hoe richt je je team in om samen succesvol toekomstige uitdagingen aan te gaan?

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.” Een goed ingericht en werkend team brengt je verder dan je alleen kan komen. Maar wat maakt nou een toekomstbestendig team? De toekomst ligt in meer dan alleen individuele output. Het richt zich ook op de ontwikkeling van de personen en team als collectief. Om succesvol samen te werken en een toekomstbestendige teamdynamiek te realiseren zijn er een aantal aandachtspunten.

Toekomstbestendige teams worden niet alleen samengesteld op basis van capaciteiten, ook wordt er rekening gehouden met de persoonlijkheid van de teamleden. Het uitgangspunt: de kracht van diversiteit optimaal benutten. De verschillende persoonlijkheden in het team kunnen weliswaar een uitdaging zijn voor een soepele samenwerking, maar deze uitdaging weegt niet op tegen kracht die een divers team kan hebben. Daarbij komen teams niet alleen verder als ze niet uit 1 persoonlijkheid bestaan, maar ook worden daarbij de persoonlijke capaciteiten ingezet bij de taakverdeling. In plaats van het werk functiegericht te verdelen wordt deze verdeeld in taken en toegewezen aan de persoon die daar goed op aansluit. Het motto: niet van iedereen hetzelfde verwachten, maar de diversiteit omarmen om resultaat te verbeteren. 

Een andere kracht van diversiteit die de prestaties van een team ten goede komt is dat de omgeving meer ingericht kan worden op conflicten. Klinkt gek? Is het niet. De diversiteit binnen het team brengt verschillende perspectieven, waarbij een kritische blik naar elkaars werk de kwaliteit van het werk ten goede komt. Daarbij is er één cruciale spelregel: kritiek en conflicten moeten altijd inhoud-gerelateerd zijn met het doel de kwaliteit van het werk te verbeteren. Persoonlijke kritiek heeft het volledige averechtse effect op de teamdynamiek, waardoor er een omgeving wordt gecreëerd waarin het uitspreken van een kritische noot wordt ontmoedigd en onderling vertrouwen geschaad. Of het nu feedback of kritiek wordt genoemd, het is altijd lastig dit te ontvangen. Een goede vertrouwensband binnen het team is nodig om inhoudelijke kritiek niet persoonlijk op te vatten.  

Om de samenwerking binnen het team soepel te laten verlopen is niet alleen de samenstelling maar ook de grootte van het team een essentiële factor om mee te nemen. Natuurlijk is het aantal teamleden afhankelijk van de functie en doel van het team, maar er is zeker een optimum. Met meer dan 9 personen in een team gaat de productiviteit achteruit.* Onder het motto: ‘kleine teams, grote impact’ worden in kleine groepen duidelijke ‘grote’ verantwoordelijkheden gegeven. Zo is er veel mogelijkheid om snel beslissingen te nemen en weinig mogelijkheid voor politieke spelletjes binnen de teams. 

Naast de teamsamenstelling heeft de beloningsstructuur en daarbij komende motivatie een enorme impact op de teamdynamiek. Het is essentieel om successen en behaalde doelen samen te vieren of te benoemen. Hierbij wordt niet alleen gemeten op individuele prestaties maar juist ook op teamprestaties. Het moet aanmoedigen om iemand uit je team te helpen voor een grote opdracht in plaats van zelf voor een kleine winst te gaan. De lange termijn doelen moeten hierbij altijd voorop staan ten opzichte van de korte termijn winst. Werken om de rest van het team vooruit te helpen moet beloond worden, ook als dat soms ten koste gaat van iemands individuele output.


Bureau Bino helpt organisaties en teams om werk zo in te richten dat het gezamenlijke resultaat de individuele input overstijgt. Zo maken we van een groep individuen een meerwaarde als team en kunnen we gezamenlijk de toekomst tegemoet. Meer weten over toekomstbestendiger werken in een team? Neem dan contact met ons op via info@bureaubino.com of lees volgende week verder in een nieuwe blog over toekomstbestendige organisaties.