Het enige wat zeker is aan de toekomst, is dat het niet hetzelfde zal zijn als het heden.

In de eerdere blogs hebben we omschreven waarom toekomstbestendigheid voor ons zo’n belangrijke term is, wat het voor ons inhoudt en hoe je toekomstbestendiger kan zijn als individu en als team. Een mooi streven, maar zonder organisatie waarin je dit kan toepassen kom je nog steeds niet ver. Vandaag gaan we dieper in op de toekomstbestendigheid van een organisatie en waarin zich dat uit. 


Met betrekking tot een organisatie is toekomstbestendigheid nauw verbonden met duurzaamheid. Dat slaat niet alleen op duurzaamheid met betrekking op de omgeving, een duurzame organisatie is ook van toepassing op de organisatie zelf.

Wat bedoelen we daarmee? De organisatie die toekomstbestendig is, neemt haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. Succes wordt niet alleen gedefinieerd door omzet, winst of marktaandeel, maar ook door haar stempel binnen en buiten de organisatie. Er is aandacht voor zowel de ontwikkeling van het bedrijf als de mensen die dat bedrijf vormen. 

Een duurzame organisatie neemt verandering serieus, is niet bang voor verandering en toont lef in haar bewegingen om mee te gaan met de toekomst van de sector. Hercaclitus zei: “Alles stroomt, niets is blijvend.” Oftewel: de enige constante is verandering. Een toekomstbestendige organisatie verzet zich niet tegen verandering. 

Verandering wordt omarmt in de bedrijfscultuur en wordt niet behandeld als een periodieke fase maar zoals Heraclitus opperde als een constante. De organisatie wordt niet gezien als een statisch object, maar als een organisch product. Benader je bedrijf als een product. Je producten zijn in continue ontwikkeling, waarom zou je bedrijf dat niet zijn? Waarom is er een besturingssysteem 10.4, maar is het nog steeds bedrijf 1.0? Je bent zelf je grootste concurrentie als je de continue verandering niet kan verweven in je bedrijfscultuur. 


Toekomstbestendige organisaties zijn niet bang voor verandering. Ze geloven in de kracht van hun product. Ook zijn ze niet bang om hun kennis te delen. Samenwerkingen en ecosystemen lenen zich steeds beter voor kennisuitwisseling en daar wordt meer en meer gebruik van gemaakt. 


Daarnaast neemt de organisatie niet alleen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar neemt zij ook haar verantwoordelijkheid met betrekking tot het welzijn van haar arbeidskrachten. Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsstructuur om de organisatie in te richten om werk gedaan te krijgen in plaats van werk te verhinderen. Processen worden kritisch bekeken en het vertrouwen in de werknemers wordt actief uitgesproken. De bedrijfscultuur bevorderd onderlinge samenwerking en experimenteren. 

Meer gevoel van verantwoordelijkheid zorgt voor meer betrokkenheid bij de organisatie en grote uitvoeringskracht van het project. Met heldere doelstellingen heeft het team het gevoel invloed te hebben op het resultaat van de organisatie in zijn geheel; dit gevoel van bijdragen werkt als grote motivator. Het onderliggende belang hierin: Mensen voelen zich gehoord en erkend. 


Het creëren van een werkomgeving waar werknemers zo goed mogelijk tot hun recht komen is belangrijk, daarnaast neemt een toekomstbestendige organisatie het welzijn van zijn werknemers serieus. De verantwoordelijkheid van de (mentale) gezondheid van de werknemer is niet langer alléén de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. De organisatie is actief in het bewerkstelligen van een gezonde werk-privé balans. Een vitale werknemer is productiever, gelukkiger en minder vaak ziek. Vitale werknemers zijn ook in het belang van de werkgever gezien deze productiever, gelukkig en minder vaak ziek zijn. Vitaliteit draagt bij aan het bedrijf. 


Het zijn van een toekomstbestendige organisatie gaat niet zozeer over de volledige voorbereiding voor alles wat er kan gaan komen. We zullen nooit precies weten wat er komen gaat. Een toekomstbestendige organisatie weet wel dat het nooit precies hetzelfde zal zijn als hoe het nu is. Zij staat open voor verandering, welke vorm dat ook gaat zijn, en durft daarin nieuwe vormen aan te nemen. Door goed voor haar werknemers te zorgen en hun inspraak en kennis te waarderen kan er snel gebruik gemaakt worden van verandering.

Is jouw organisatie al toekomstbestendig? Heb je zin in de toekomst? 


Einde van onze introductie serie toekomstbestendig werken. Andere blogs over toekomstbestendigheid, individuen en teams nog niet gelezen? je vindt ze op onze site.

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.

In de vorige blog legden we uit hoe de term toekomstbestendig steeds terugkomt in wat wij doen; jezelf, jouw organisatie en jouw team klaar maken voor de toekomst. Vandaag nemen we je mee in de wereld van een toekomstbestendig team. Hoe richt je je team in om samen succesvol toekomstige uitdagingen aan te gaan?

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.” Een goed ingericht en werkend team brengt je verder dan je alleen kan komen. Maar wat maakt nou een toekomstbestendig team? De toekomst ligt in meer dan alleen individuele output. Het richt zich ook op de ontwikkeling van de personen en team als collectief. Om succesvol samen te werken en een toekomstbestendige teamdynamiek te realiseren zijn er een aantal aandachtspunten.

Toekomstbestendige teams worden niet alleen samengesteld op basis van capaciteiten, ook wordt er rekening gehouden met de persoonlijkheid van de teamleden. Het uitgangspunt: de kracht van diversiteit optimaal benutten. De verschillende persoonlijkheden in het team kunnen weliswaar een uitdaging zijn voor een soepele samenwerking, maar deze uitdaging weegt niet op tegen kracht die een divers team kan hebben. Daarbij komen teams niet alleen verder als ze niet uit 1 persoonlijkheid bestaan, maar ook worden daarbij de persoonlijke capaciteiten ingezet bij de taakverdeling. In plaats van het werk functiegericht te verdelen wordt deze verdeeld in taken en toegewezen aan de persoon die daar goed op aansluit. Het motto: niet van iedereen hetzelfde verwachten, maar de diversiteit omarmen om resultaat te verbeteren. 

Een andere kracht van diversiteit die de prestaties van een team ten goede komt is dat de omgeving meer ingericht kan worden op conflicten. Klinkt gek? Is het niet. De diversiteit binnen het team brengt verschillende perspectieven, waarbij een kritische blik naar elkaars werk de kwaliteit van het werk ten goede komt. Daarbij is er één cruciale spelregel: kritiek en conflicten moeten altijd inhoud-gerelateerd zijn met het doel de kwaliteit van het werk te verbeteren. Persoonlijke kritiek heeft het volledige averechtse effect op de teamdynamiek, waardoor er een omgeving wordt gecreëerd waarin het uitspreken van een kritische noot wordt ontmoedigd en onderling vertrouwen geschaad. Of het nu feedback of kritiek wordt genoemd, het is altijd lastig dit te ontvangen. Een goede vertrouwensband binnen het team is nodig om inhoudelijke kritiek niet persoonlijk op te vatten.  

Om de samenwerking binnen het team soepel te laten verlopen is niet alleen de samenstelling maar ook de grootte van het team een essentiële factor om mee te nemen. Natuurlijk is het aantal teamleden afhankelijk van de functie en doel van het team, maar er is zeker een optimum. Met meer dan 9 personen in een team gaat de productiviteit achteruit.* Onder het motto: ‘kleine teams, grote impact’ worden in kleine groepen duidelijke ‘grote’ verantwoordelijkheden gegeven. Zo is er veel mogelijkheid om snel beslissingen te nemen en weinig mogelijkheid voor politieke spelletjes binnen de teams. 

Naast de teamsamenstelling heeft de beloningsstructuur en daarbij komende motivatie een enorme impact op de teamdynamiek. Het is essentieel om successen en behaalde doelen samen te vieren of te benoemen. Hierbij wordt niet alleen gemeten op individuele prestaties maar juist ook op teamprestaties. Het moet aanmoedigen om iemand uit je team te helpen voor een grote opdracht in plaats van zelf voor een kleine winst te gaan. De lange termijn doelen moeten hierbij altijd voorop staan ten opzichte van de korte termijn winst. Werken om de rest van het team vooruit te helpen moet beloond worden, ook als dat soms ten koste gaat van iemands individuele output.


Bureau Bino helpt organisaties en teams om werk zo in te richten dat het gezamenlijke resultaat de individuele input overstijgt. Zo maken we van een groep individuen een meerwaarde als team en kunnen we gezamenlijk de toekomst tegemoet. Meer weten over toekomstbestendiger werken in een team? Neem dan contact met ons op via info@bureaubino.com of lees volgende week verder in een nieuwe blog over toekomstbestendige organisaties.

Ben jij al een toekomstbestendig persoon?

In de vorige blog legden we uit hoe de term toekomstbestendig steeds terugkomt in wat wij doen; jezelf, jouw organisatie en jouw team klaar maken voor de toekomst. Vandaag nemen we je mee in de wereld van een toekomstbestendig individu. Wat kan jij vandaag anders doen om beter voorbereid te zijn voor morgen?

Als toekomstbestendig individu maak je tijd om meer over jezelf te weten te komen, juist omdat dit altijd in ontwikkeling is. In onze ogen een van de meest waardevolle zaken die je over jezelf kan leren is weten waar je energie van krijgt en wat je energie kost. Dit maakt het verschil tussen uitgeput raken en energie krijgen van werk. Daarnaast is het belangrijk te weten waar je goed in bent en waar jouw verbeterpunten liggen. Voeg hieraan toe dat je als toekomstbestendig individu weet wat je leuk en niet leuk vindt. Deze mix van kennis maakt dat je weet in wat voor functie en omgeving je goed gedijt. Weten waar je nu goed zit, maakt het ook makkelijker te bedenken wat je richting voor de toekomst is.

Naast deze zelfkennis is het minstens net zo belangrijk wat je dagelijkse acties zijn. Toen wij ons meer en meer gingen verdiepen in de wereld van werk, verbaasden we ons erover dat alle studies die je klaarstomen voor dit werk, vrijwel alleen gaan over de inhoud. En ja, kennis van je vak is heel belangrijk, maar op het moment dat je niet weet hoe je moet werken, wat heeft die kennis dan voor waarde? Daar komen de dagelijkse acties om de hoek.

Hoe ga je dagelijks om met de externe factoren die elke dag weer jouw aandacht vragen? Stress, prikkels, verwachtingen. Weet je in jouw werk de juiste prioriteiten te stellen? Ben jij baas van jouw eigen agenda en to-do-list of zijn ze dat over jou? Weet jij de juiste balans te vinden tussen (in)spanning en ontspanning? Een toekomstbestendig individu heeft beschikking over de toolkit om de controle in het werkende leven te pakken en de externe factoren voor zich te laten werken, in plaats van tegen.

Steeds vaker zien we helaas dat de situatie zoals in de vorige alinea’s beschreven ver afstaat van de werkelijkheid. Van de 112 uren die een gemiddeld mens per week wakker is, brengt een fulltimer bijna een derde op kantoor door. Is het niet zonde van je tijd als je die ongelukkig doorbrengt? Toch is volgens het CBS bijna een kwart(24,1%) van de Nederlanders ongelukkig op het werk. Ondertussen loopt het aantal mensen met burnout klachten nog steeds op en staat de teller op ongeveer 1 miljoen Nederlanders.

Wij willen deze stijging een halt toe roepen. In onze mentale weerbaarheidstraining voor werkenden/young professionals helpen wij je aan de zelfkennis en toolkit die je nodig hebt om beter om te gaan met de dagelijkse uitdagingen op werk. Het doel? (Nog) gelukkiger (op je werk)!

Meer weten? Lees meer over de training op onze website of neem contact met ons op via info@bureaubino.com. Houd daarnaast de komende tijd de socials en website in de gaten om verder te lezen over toekomstbestendige teams en organisaties.


Werk jij al toekomstbestendig?

De wereld is constant in verandering; dat zal voor niemand een verrassing zijn. Die constante verandering brengt uitdagingen met zich mee. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan: proactief met de golf van de verandering meesurfen, of door de golven onder getrokken worden en opnieuw leren zwemmen.

Als we je nu vragen voor welke manier jij wil gaan, vermoeden we dat de kans groter is dat jij het surfboard verkiest boven onderuit de golf komen zwemmen. Maar wat maakt het verschil tussen die twee? Wat maakt dat je voorop loopt bij veranderingen, bij kan sturen wanneer nodig en uitdagingen efficiënt tackelt? Wat maakt dat je niet naar adem hoeft te happen, iedere keer als je boven water komt?

Toekomstbestendigheid. Slechts een term. Maar wel een term die voor Bureau Bino heel veel betekent. Voor ons is dit namelijk het verschil tussen druk druk druk en lekker bezig, maar ook tussen als team succesvol samenwerken of werken in hetzelfde team, en tussen zelf de markt veranderen en door de markt ingehaald worden. Hoe toekomstbestendig ben jij als organisatie, als team en als individu?

Een toekomstbestendige organisatie bestaat uit toekomstbestendige teams met toekomstbestendige individuen. Het principe is van toepassing op verschillende niveaus van een onderneming. Hoe zo’n organisatie eruit ziet? Een toekomstbestendige organisatie kent haar plek in de maatschappij en weet dat haar dagelijkse acties invloed hebben op haar omgeving. Zo’n organisatie  speelt ook in op trends en ontwikkelingen, innoveert en weet waar de toekomst van haar sector ligt. Daarnaast verkiest een toekomstbestendige organisatie een ecosysteem boven een ego-systeem en maakt zij gebruik van communities en haar netwerk. Een toekomstbestendige organisatie anticipeert op de verwachte veranderingen en is veerkrachtig genoeg om de onverwachte veranderingen te doorstaan. De organisatie is creatief, proactief en energiek in het bedenken van haar oplossingen.

De drijfveer achter organisaties zijn toekomstbestendige teams. Zij weten dat ze de ontwikkeling van hand- naar hoofdwerk doormaken, met een veranderend takenpakket tot gevolg. De verandering van kwantiteit naar kwaliteit van werk is al een tijd gaande. Veel van de kwantitatieve taken kunnen overigens worden overgenomen door automatisering.

Het werkpakket van teams bestaat dus voornamelijk uit ‘creatieve en complexe’ werkzaamheden. In deze teams heeft iedereen zijn of haar sterke punten. In plaats van in afgekaderde functies te denken, wordt iedereen op elk project op hun sterkste punten ingezet. Er zijn duidelijke doelen en ambities voor de toekomst geformuleerd. Het team maakt een praktische vertaling naar de korte termijn, zodat die op lange termijn worden behaald. Daarnaast wordt er niet alleen tijd gemaakt om aan het werk te zijn, maar ook aan het team te werken. Waardering en aandacht voor elkaar is essentieel voor het succes.

Toekomstbestendige teams bestaan uit toekomstbestendige individuen. Als je hen vraagt hoe het gaat, verwacht dan ‘goed’ of ‘lekker’, in plaats van ‘druk’. Ze zitten op een plek waar ze doen waar ze energie van krijgen. Ze weten waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Daarbij streven ze ernaar om in een positie te blijven om die twee te kunnen combineren.

Toekomstbestendige individuen weten hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met het almaar groeiende aantal prikkels en afleidingen. Af en toe bewust even uit, na de hele dag aan, hoort daarbij. Daarom is de privé-werkbalans zo belangrijk.

Klinkt als een droomscenario toch? Klopt. Onbereikbaar? Absoluut niet. Bureau Bino haalt je uit de droom en neemt je mee in de wereld van toekomstbestendigheid. En dat is dichterbij dan je denkt. Mooie timing ook, want met de zomer voor de deur staat het surfseizoen op het punt te beginnen.

Wil je weten hoe je zelf toekomstbestendiger kan werken? Neem dan contact met ons op via info@bureaubino.com of lees volgende week verder in een nieuwe blog over toekomstbestendige individuen.

Het ontstaan van Bureau Bino

Bureau Bino is ontstaan nadat wij persoonlijk het succes van een 'workation' ervaren hebben. Beide werkzaam bij een grote startup-community, met een eindeloze to-do lijst, merkten wij hoe makkelijk het is in de dagelijkse sleur van to-do's en deadlines te verdrinken. De momenten dat we met het gehele team zonder afleiding van mail, telefoon of mensen die even iets wilden vragen aan doelen voor de toekomst konden werken, bestonden niet. Dit leidde ertoe dat wij eind 2016 met gehele team een huis in Oostenrijk boekten. Na de jaarwisseling ging de out-of-office melding op de mail en stapten we gezamenlijk de auto in.  's Ochtends gingen de telefoons uit, laptops weg, en bouwden we gezamenlijk aan de organisatie. Nog niet eerder konden we met zoveel rust naar elkaar luisteren, reflecteren op de afgelopen periode en enorme stappen zetten voor de toekomst van de organisatie. 's Middags gebruikten we de skipassen om de nodige lichamelijke inspanning te verkrijgen. Dit bleek de perfecte afwisseling na de hele ochtend juist met je hoofd bezig te zijn. 's Avonds kwamen we weer samen om gezamenlijk te eten en de plaatselijke horeca te ontdekken met goede gesprekken over andere dingen dan werk als gevolg. Na het succes van dit jaar, organiseerden we in 2018 opnieuw de inmiddels tot 'strategieski' omgedoopte reis.  Ditmaal lieten wij ook anderen van deze ervaring meegenieten. Naast het inmiddels uitgebreide team, namen we ook geïnteresseerde ondernemers van buiten het team mee. Nadat ook zij teruggaven van dit concept een enorme dosis energie te krijgen, het nut in te zien van het letterlijke afstand nemen en ons achteraf vertelden er zoveel aan gehad te hebben, wisten we het: dit moet iedereen een keer meemaken. 

Wil jij ook ervaren wat het betekent om met ons mee te gaan? Neem direct contact met ons op.

Over ons

Liselotte-Westerveld-Caro-Jongert-0678.jpg
Liselotte-Westerveld

Liselotte Westerveld

Lot is een aanpakker die wel weet hoe ze alles op orde moet houden. Met haar liefde voor lijstjes streept ze alle taken een voor een af en zorgt ze dat er aan alles gedacht is. Nieuwe uitdagingen gaat ze niet uit de weg; ze leeft het liefst volgens de “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”-mentaliteit. Haar lievelingseten? Kaas!

CaroJongert

Caro Jongert

Caro puzzelt het liefst met moeilijke challenges en houdt ervan als alle stukjes op de juiste plek vallen. Haar favoriete uitspraak is: "How to eat an elephant? Take small bites and keep chewing". Deze uitspraak helpt haar door de meest ingewikkelde puzzels en vraagstukken heen. Haar Lievelingseten? Pizza!